İç Anadolu Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı II
07.09.2015

İç Anadolu Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı II-Türk Sözlükçülüğü Araştırmaları, ESOGÜ SÖZMER merkez müdürü Prof. Dr. Erdoğan Boz'un da katılımları ile 4-6 Eylül 2015 tarihleri arasında İnkumu'nda gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayın Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Vefik Paşa, Şemseddin Sami, Dr. Mehmet Ali Ağakay, Prof. Dr. Hasan Eren ve Andreas Tietze oturumlarında katılımcılar sözlük bilimi, köken bilim ve terminoloji üzerine bildiriler sundular. Çalıştay programı için tıklayınız.