Tübitak Destekli Türk Dili Araştırmalarında Dil Bilimsel Bakış Açıları Yaz Okulu Eğitimi

Etkinlik Tarihi: 24 Ağustos 2015 00:00 - 28 Ağustos 2015 00:00

Amacı

  Bu programın amacı; lisansüstü öğrencilere, araştırma kurumlarında görev yapan genç araştırmacılara ve uzmanlara bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin aktarılması veya yaygın kullanılması gereken tekniklerin öğretilmesi amacıyla Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası bilimsel çalıştaylara, teorik ve uygulamalı kurslara, lisansüstü düzeydeki yaz ve kış okullarına ve seminerlere destek sağlamaktır.

 Hedef Kitle

Lisansüstü Öğrencileri

 Eğitim İçeriği

 Türk dili araştırmalarında yaygın olarak geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Dilbilgisi çalışmalarında öteden beri eskimiş ve derinliğini kaybetmiş terim, tanım, teori ve uygulama biçimleri kullanılmaktadır. Sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve sözcük bilgisi gibi dilbilgisinin temel alanlarında yapılan çalışmalar bu yüzden, dünyadaki çağdaş çalışmalardan geri kalmış durumdadır.

   Dünyada dilbilgisi çalışmaları dilbilimi ile birlikte yürütülmektedir. Disiplinler arası çalışmaların öne çıktığı son dönemde, dilbilgisine en yakın alan olan dilbiliminin bakış açıları çok önemsenmektedir. Dilbiliminin kendine mahsus kuram ve uygulamaları dilbilgisi çalışmalarında çok yararlı olabilmektedir. Bu noktada dilbilgisi ile uğraşanların, dilbilimsel bakış açılarını bilmelerinde çok faydalar vardır.

   Bu nedenle yaz okulunun teması TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARINDA DİLBİLİMSEL BAKIŞ AÇILARI olarak belirlenmiş, ona göre öğretim üyesi ve konu seçimi yapılmıştır.

 Eğitim Süresi

 20 saat-5 gün

 Eğitim Tarihleri

 24 - 28 Ağustos 2015

 Eğitim Programı

 Ektedir

 Eğitim Yeri

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Harezmi Salonu

 Detaylı Bilgi ve İletişim

 TUBİTAK desteğiyle yürütülecek eğitimle ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz.

http://tdeyazokulu.ogu.edu.tr/index.html