Yönetmelik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÖZMER) 29 Mart 2015 Pazar günü 29310 sayılı Resmî Gazete’de yönetmeliğinin yayımlanmasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı
Merkezin amacı; basılı ve elektronik sözlük çalışmalarına teorik katkıda bulunmak, basılı ve elektronik sözlük uygulamaları yapmak, yapılan araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, bilgi üretimini sürekli hale getirmek, üretilen bilginin dolaşımını ve paylaşımını sağlamak, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sözlükbilimi çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sözlükbilimi alanında özellikle teorik yayınlar yapmak ve bilimsel çalışmaları desteklemek.
b) Sözlükbilimi alanında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek. Resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerle irtibata geçerek birlikte çalışma alanlarını araştırmak ve her türlü bilimsel ve kültürel etkinlikler yapmak.
c) Disiplinler arası çalışmayla değişik bilim dalları için basılı ve elektronik sözlük uygulamaları yapmak.
ç) Basılı ve elektronik sözlük kütüphanesi oluşturmak. Bu konuda Üniversitenin merkez kütüphanesi ile işbirliği içinde olmak.
d) Sözlükbilimi alanında dünyada öne çıkmış makale, bildiri, kitap ve diğer temel yayınları tercüme etmek ve yayınlamak.
e) Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan sözlükbilimi araştırma merkezleriyle bilimsel iş birliğine gitmek.
f) Sözlükbilimi alanındaki her türlü bilimsel yayın ve etkinlikleri kamuoyuyla paylaşmak.
g) Sözlükbilimi alanında süreli veya süresiz bilimsel dergi ve bülten yayınlamak.
ğ) Kısa, orta ve uzun vadede geliştirecek projeler hazırlamak, kadrolar değişse de Merkezin kesintisiz ve sürekli çalışmasını temin etmek.
h) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak ve desteklemek.
ı) Sözlükbilimi alanında araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlar ile yurt içindeki öğretim kurumları, kamu tüzel kişileri ve bilim insanları ile iş birliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek.