Sözmer ekibi olarak Çin'de düzenlenen 11. ASIALEX Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu'na katıldık
14.11.2017
Öne çıkan görsel

Asya Sözlükbilimi Topluluğu (Asian Association for Lexicography, ASIALEX) tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Asya Sözlükbilimi Topluluğu Konferansı; kuruluşunun 20. yılında, 10-12 Haziran 2017 tarihleri arasında, Çin’in Guanghzou şehrinde Guangdong Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferansın teması “Asya'da Sözlükbilimi: Zorluklar, Yenilikler ve Beklentiler” olarak belirlenmişti. Konferansta 4 davetli konuşmacı sunumlarını gerçekleştirdi. Üç gün boyunca 24 değişik ülkeden- toplam 160 katılımcı 130 bildiri sundu. Bu bildirilerin 64’ü tam metin ve 49’u özet olmak üzere toplamda 113’ü bildiri kitabında yayımlandı. Çağrılı konuşmacılar genellikle uluslararası sözlükbilimi topluluklarını temsilen katıldılar. ASIALEX’i temsilen Prof. Jianhua HUANG (Guangdong University of Foreign Studies), “User-oriented Compilation of the Grand Dictionnaire chinois-français contemporain”, EURALEX’i (Avrupa Sözlük Bilimi Topluluğu) temsilen Prof. Andrea ABEL “Lexicography and User Participation in the Digital Age”, AUSTRALEX’i (Avusturalya Sözlük Bilimi Topluluğu) temsilen Dr. Julia MILLER (The University of Adelaide President of AUSTRALEX) “Research in the Pipeline: Where Lexicography and Phraseology Meet” adlı bildirileriyle konferansa katıldılar. Ayrıca Macmillan Sözlüğünün baş editörü Dr. Michael RUNDELL da “Searching for Extended Units of Meaning - and What to Do When You Find Them” adlı bildirisini sundu. Konferansın ilk gününde Hai XU ve Fangtai JIAO tarafından açılış konuşmaları yapıldı ve sonrasında GLOBALEX’i temsilen DSNA, AFRILEX, AUSTRALEX, EURALEX ve ASIALEX başkanlarının selamlama konuşmaları oldu. İlk günün çağrılı konuşmacıları olan Jianhua HUANG ve Julia MILLER sırasıyla konuşmalarını yaptılar. Ardından yedi paralel oturumda katılımcılar bildirilerini sundular. Öğle yemeğinin devamında gerçekleşen paralel oturumlardan önce Profesör Gusun LU adına özel bir oturum yapıldı. Bu oturumda, Çince- İngilizce ve İngilizce-Çince Sözlük üzerinde kapsamlı konuşmalar yapıldı. Konferansın ilk gününün akşamı oldukça renkli geçti. Guangdong Üniversitesi kampüsünde bulunan, Çin kültürünün ve Çin yemeklerinin hâkim olduğu Qingya Yuan Canteen’de Çin mutfağının geleneksel yemekleri tanıtıldı. Tüm konferans ekibi için farklı bir deneyim oldu.

İkinci gün, yine yedi paralel oturumda bildiriler sunuldu ve çağrılı konuşmacı Dr. Michael RUNDELL’ın konuşmasından sonra ASIALEX’in yıllık genel kurulu gerçekleştirildi ve yeni yönetim kurulu seçildi. Ayrıca 2018 ve 2019 konferanslarına aday ülkeler arasından seçim yapıldı. Bu seçime göre 2018’de düzenlenecek ASIALEX konferansının Tayland’da, 2019’dakinin ise İstanbul’da yapılmasına karar verildi. İkinci günün öbür önemli bir etkinliği de Miloš Jakubíček tarafından yapılan “Sketch Engine for 21st-century Lexicography: Towards the One-click Dictionary” başlıklı sunumu (workshop) oldu. Üçüncü gün, paralel oturumlarda, son çağrılı konuşmacı Andrea ABEL’in konuşması ve Holger Hvelplund tarafından yapılan “DPS5: Bridging Dictionaries with Digital Education” başlıklı ikinci sunum (workshop) dikkat çekti. Kapanış konuşmasını -açılışta olduğu gibi- yine Hai XU yaptı v e konferans öğle yemeğinden sonra yapılan gezi ile son buldu. Konferansta elektronik (dijital) sözlükbilimi (digital lexicography), genel amaçlı sözlükbilimi (general- purpose lexicography), sözlükbilimine bilişsel yaklaşım (cognitive approaches to lexicography), iki dilli sözlükbilimi (bilingual lexicography), eğitimci sözlükbilimi (pedagogic lexicography), sözlük kullanımı çalışmaları (dictionary-use studies), uzmanlık alanı sözlük bilimi (specialised lexicography) ve tarihî sözlük bilimi (historical lexicography) alanında sunumlar gerçekleştirildi.

Konferansa "Lexicographical Lag (Lexicographical Delay)" bildirisi ile Prof. Dr. Erdoğan BOZ, "Microstructure in Dictionaries of Turkish Grammar and Linguistics Terms: Examples of Mood and Modality Terms" ile Arş. Gör. Duygu KAMACI GENCER; "Technical Words Boundary for General Purpose Dictionaries: A Grounded Theory" ile  Dr. Ferdi BOZKURT, "A Turkish Historical Homonymy Dictionary “Eser-i Şevket” and Its Structure" ile Dr. Ezgi ASLAN katıldılar.